Autoryzowany Doradca

Autoryzowany Doradca

INC S.A.
ul. Krasińskiego 16
60-830 Poznań              

T: +48 61 851 86 77

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

KRS 0000028098, NIP 778-10-24-498, REGON 630316445
kapitał zakładowy opłacony i zarejestrowany 1.204.309,90 zł