Info

MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD

Tomasz Litwiniuk – CEO/Chief Executive Officer

Tomasz Litwiniuk is a graduate of Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management in Warsaw (Faculty: Insurance and Banking).Since 2008, he has been an associate member of the ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Glasgow). In the years 2001–2008 he worked at PricewaterhouseCoopers in Warsaw, among others, as a Manager in the Audit Department. In the years 2008 – 2016 he was the General Director at TOTALMONEY.PL sp .z o.o.,  from June 2016 to May 2019 he was a Member of the Management Board at MODILE.PL sp.z o.o. Tomasz Litwiniuk has been associated with the video game industry since November 2010. In the period from November 2010  to May 2020 he was continuously a member of the Supervisory Board of CI Games S.A. Currently, he is also holding a position of the President of the Management Board of Towston Business Services sp. z o.o. based in Warsaw.

Monika Rumianek – Member of the Supervisory Board 

Monika Rumianek has many years of experience in the field of human resources management. She has been related with the HR industry since 2001. For 12 years worked for companies specialized in personal consulting, where she was responsible for realization of recruitment projects for Polish and international organizations. She joined CI Games in October 2013. Currently, she is the HR and Administration Director. She is responsible for all HR processes as well as for all matters related to administration and IT. Monika Rumianek is a Member of the Management Board of CI Games S.A. moreover, she also acts as a Member of the Supervisory Board in United Label S.A.

Angelina Stokłosa – Chairwoman of the Supervisory Board to United Label, S.A.

Attorney-at-law, doctor of legal sciences (Ph.D.), legal advisor to numerous listed companies. A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. She specializes in company law, capital market law and video games law; the author of numerous publications in this field. She has been associated with the CI Games Capital Group since 2015. Member of the Supervisory Board of United Label S.A. from August 2018.  

Jerzy Litwiniuk – Member of the Supervisory Board 

Jerzy has extensive experience in finance management at major technology companies, such as Alcatel-Lucent, AT&T and Telkom-Telfa. He was also involved in running a financial and accounting services company. Jerzy Litwiniuk has been associated with the video game industry for several years. He has extensive knowledge about the industry, including many years of experience in managing financial department and financial reporting.

Marcin Garliński – Member of the Supervisory Board 

Mr. Marcin Garliński is a graduate of management master studies at the Faculty of Management of the University of Warsaw majoring in Banking and Finances. In the years 1997-1999, Marcin Garliński held the function of the Finance Director and a Member of the Management Board in MUZA S.A. with its registered seat in Warsaw. Since 1999 till now, he held the function of President of the Management Board and Managing Director in MUZA S.A. Moreover, Marcin Garliński is a President of the Supervisory Board at Medical Finance Group S.A. with its registered seat in Warsaw, Member of Supervisory Board of Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej and a Member of Supervisory Board of PDK S.A. with its registered seat in Warsaw. Marcin Garliński is also a Member of Management of the Foundation for the Department and Clinic of Pediatrics, Hematology and Oncology of the Medical University of Warsaw. He is a Member of Supervisory Board Auditing Committee.

Rafał Berliński – Member of the Supervisory Board 

Rafał Berlinski is highly – qualified manager. He has  20 years of experience in working as a CEO and CFO in companies listed on the WSE. Rafał Berliński is graduated in law at the University of Warsaw. He likewise completed a number of postgraduate studies in finances. Rafał Berliński held the function of Managing Director in JPK-insight sp. z o.o. In the past, he also held a position of the President of the Management Board at Imagis S.A., Geoinvent sp. z o.o., PPWK S.A., Waryński Konstrukcje sp z o.o. and a Member of the Management Board responsible for finance at Emapa S.A, New Trade Solutions S.A. and WKRA S.A.

Raport bieżący nr  2/2021 (raport ESPI)

12 stycznia 2021

Zawarcie umowy lock-up z Akcjonariuszem

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zawarciu w dniu 12 stycznia 2021 roku umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji _”Umowa”_.

Na mocy Umowy akcjonariusz większościowy Emitenta – Ci Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Akcjonariusz”_, zobowiązał się względem Emitenta do niezbywania posiadanych przez siebie 1.000.000 akcji Spółki. Wskazane ograniczenie dotyczy transakcji na rynku NewConnect i obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia debiutu Spółki na rynku NewConnect.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy innych akcji Spółki nabytych przez Akcjonariusza w transakcjach na rynku NewConnect po dniu zawarcia przedmiotowej Umowy. Ponadto ograniczenie nie obowiązuje Akcjonariusza w przypadku:

• sprzedaży całości posiadanych akcji na rzecz inwestora branżowego, w jednej transakcji;

• sprzedaży posiadanych akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

• sprzedaży akcji poza rynkiem NewConnect, o ile Akcjonariusz zapewni przystąpienie nabywcy do Umowy.

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu


Raport bieżący nr  1/2021 (raport ESPI)

8 stycznia 2021

Temat: Wyniki sprzedaży gry
“RÖKI”

Podstawa prawna  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje
poufne.

Treść raportu:                                                                                                                           

Zarząd spółki United Label S.A. z
siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” informuje, że
łączne szacunkowe przychody ze sprzedaży gry “RÖKI” od daty jej
premiery na platformie PC, tj. od dnia 23 lipca 2020 roku, do dnia 6 stycznia
2021 roku na wszystkich platformach, na których gra została wydana PC oraz
Nintendo Switch, przekroczyły poziom 1 mln zł i osiągnęły wartość blisko 1,1
mln złotych. Wskazana kwota uwzględnia prowizje na rzecz platform dystrybucji
oraz współwydawcy. Poziom dotychczasowych przychodów zbliża się zatem do
poziomu łącznych nakładów poniesionych przez Spółkę na tę grę. Zarząd Spółki
ocenia, że gra osiągnie całkowity zwrot z inwestycji w I kwartale 2021 r.

W okresie od dnia premiery gry “RÖKI” do dnia 6 stycznia 2021
roku, według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, wolumen
sprzedaży tej gry na obu platformach osiągnął 33 tys. sztuk a przychody ze
sprzedaży gry przynależne Emitentowi wyniosły blisko 1,1 mln zł.
Platforma
Nintendo Switch jest wiodącą platformą w realizacji przychodów z gry
“RÖKI”. Po pokryciu nakładów na produkcję i marketing gry Emitent
będzie dzielił się przychodami ze sprzedaży gry z deweloperem, tj. Polygon
Treehouse, przy czym Spółka zachowa istotny udział w przychodach ze sprzedaży.

Zdaniem Zarządu Spółki gra “RÖKI” będzie miała istotny wpływ na
wyniki Spółki przynajmniej do końca 2023 roku.

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu


Raport bieżący nr  1/2020

1 grudnia 2020 r.

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”, “Emitent”) działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (“ESPI”) informuje, że w dniu1 grudnia 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie “EMITENT ASO”.

Spółka rozpoczęła przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI z dniem dzisiejszym.

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu

COMPANY INFORMATION

United Label S.A.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
KRS: 0000729621
NIP: 5213825193
EU VAT: PL5213825193
SHARE CAPITAL: 127.500 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego