Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2021

Zarząd Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00, w Warszawie przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, w budynku The Warsaw Hub, na 23 piętrze („ZWZ”).

Raport bieżący nr 8/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 8/2021 (raport ESPI) Temat: „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,...

Raport bieżący nr 7/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 7/2021 (raport ESPI) 31 maja 2021 r. Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał  Zarząd Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r.,...

Raport bieżący 6/2021 (raport ESPI)

23 kwietnia 2021 r. Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Emitenta Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. zawarł ze spółką Super Rare Games Ltd. z siedzibą w Londynie („Kontrahent”) umowę licencyjno-dystrybucyjną dotyczącą gry „Röki” („Umowa") („Gra”). Umowa dotyczy udzielenia przez Emitenta licencji do...

Raport bieżący nr 5/2021 (raport ESPI)

16 marca 2021 r. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku informuje, że zgodnie z szacunkami Emitenta szacowane przychody ze sprzedaży gry "RÖKI" _"Gra"_ w dniu 15 marca przekroczyły poziom łącznych kosztów produkcji...