Raport bieżący nr 1/2022 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 1/2022 Data: 14 stycznia 2022 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Temat: Wypowiedzenie umowy wydawniczej z deweloperem Lunaris Iris Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2022 r. wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym...

Raport bieżący nr 13/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 13/2021 Data: 30 września 2021 r. Aktualizacja informacji o szacunkowych wynikach ze sprzedaży gry „Tails of Iron” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka ") w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2021 z dnia 20 września 2021 roku informuje, że na podstawie raportów od platform...

Raport bieżący nr 12/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 12/2021 Data: 20 września 2021 r. Temat: Powzięcie informacji o szacunkowych wynikach ze sprzedaży gry „Tails of Iron” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółkat") na podstawie raportów od platform dystrybucji cyfrowej PC oraz konsolowych szacuje, że w ciągu pierwszych trzech dni od dnia...

Raport bieżący nr 11/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący 11/2021Data: 18 sierpnia 2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", “Spółka”) informuje, że po otrzymaniu potwierdzonych raportów sprzedażowych ze wszystkich platform, łączne odnotowane przychody ze sprzedaży gry "Eldest Souls" od dnia premiery na platformach PC, Nintendo...

Raport bieżący nr 10/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 10/2021 27 lipca 2021 r. Informacje poufne – art. 17 MAR Temat: „Zawarcie nowej umowy z Odd Bug Studio Ltd.” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną umowę na produkcję gry ze studiem Odd Bug Studio Ltd. z...

Raport bieżący nr 9/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 9/2021 (raport ESPI) Temat: Ustalenie daty premiery gry "Tails of Iron" Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o ustaleniu daty premiery gry "Tails of Iron" w wersji na...

Raport bieżący nr 8/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 8/2021 (raport ESPI) Temat: „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,...

Raport bieżący nr 7/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 7/2021 (raport ESPI) 31 maja 2021 r. Tytuł: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał  Zarząd Spółki United Label Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2021 r.,...

Raport bieżący 6/2021 (raport ESPI)

23 kwietnia 2021 r. Informacja o zawarciu istotnej umowy przez Emitenta Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że w dniu 23 kwietnia 2021 r. zawarł ze spółką Super Rare Games Ltd. z siedzibą w Londynie („Kontrahent”) umowę licencyjno-dystrybucyjną dotyczącą gry „Röki” („Umowa") („Gra”). Umowa dotyczy udzielenia przez Emitenta licencji do...

Raport bieżący nr 5/2021 (raport ESPI)

16 marca 2021 r. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku informuje, że zgodnie z szacunkami Emitenta szacowane przychody ze sprzedaży gry "RÖKI" _"Gra"_ w dniu 15 marca przekroczyły poziom łącznych kosztów produkcji...