Raport bieżący ESPI nr 5/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz...

Raport bieżący ESPI nr 4/2022

Temat: Powzięcie informacji o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2022 r. Spółka powzięła informację o ogłoszeniu przez CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot...

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2022

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 3/2022 z dnia 21 marca 2022 roku. Korekta dotyczy wysokości wydatków marketingowych i produkcyjnych poniesionych przez Spółkę na grę „Tails of Iron”, które wyniosły 4,9 mln zł, a nie 6,9 mln zł jak...

Raport bieżący ESPI nr 3/2022

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że łączne przychody ze sprzedaży gry "Tails of Iron" („Gra”) od dnia jej premiery na PC, Nintendo Switch, Xbox platformy Sony Playstation, tj. od 17.09.2021 r. do grudnia 2021 r. wyniosły 6,3 mln zł. Wskazana kwota obejmuje prowizje dla platform...

Raport bieżący ESPI nr 2/2022

Raport bieżący ESPI nr 2/2022 Data sporządzenia: 19 stycznia 2022 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Temat: Zawarcie umowy na produkcję gry Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2022 r. zawarł umowę...

Raport bieżący nr 1/2022 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 1/2022 Data: 14 stycznia 2022 Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne Temat: Wypowiedzenie umowy wydawniczej z deweloperem Lunaris Iris Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2022 r. wypowiedział ze skutkiem natychmiastowym...

Raport bieżący nr 13/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 13/2021 Data: 30 września 2021 r. Aktualizacja informacji o szacunkowych wynikach ze sprzedaży gry „Tails of Iron” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka ") w nawiązaniu do raportu bieżącego 12/2021 z dnia 20 września 2021 roku informuje, że na podstawie raportów od platform...

Raport bieżący nr 12/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 12/2021 Data: 20 września 2021 r. Temat: Powzięcie informacji o szacunkowych wynikach ze sprzedaży gry „Tails of Iron” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółkat") na podstawie raportów od platform dystrybucji cyfrowej PC oraz konsolowych szacuje, że w ciągu pierwszych trzech dni od dnia...

Raport bieżący nr 11/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący 11/2021Data: 18 sierpnia 2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", “Spółka”) informuje, że po otrzymaniu potwierdzonych raportów sprzedażowych ze wszystkich platform, łączne odnotowane przychody ze sprzedaży gry "Eldest Souls" od dnia premiery na platformach PC, Nintendo...

Raport bieżący nr 10/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 10/2021 27 lipca 2021 r. Informacje poufne – art. 17 MAR Temat: „Zawarcie nowej umowy z Odd Bug Studio Ltd.” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną umowę na produkcję gry ze studiem Odd Bug Studio Ltd. z...