Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2022 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i...

Raport EBI – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r.

Typ raportu: EBI (bieżący) Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2022 roku wraz z liczbą...

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Typ raportu: EBI (okresowy, kwartalny) Temat: Raport okresowy za I kwartał 2022 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...

Raport roczny za rok 2021

Temat: Raport roczny za rok 2021 Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2021. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Darren Newnham - Prezes Zarządu 21_03_2022_Jednostkowy Raport Roczny...

RAPORT EBI NR 1 ZA ROK 2022

Raport bieżący (EBI) numer: 1/2022 Data: 28 stycznia 2022 Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Treść: Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2022 będą przekazywane w następujących terminach: •          raport roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r. •          raport...