Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano...

Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku („ZWZ”)...

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”). informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.; • raport roczny za 2022...

Raport bieżący ESPI nr 7/2022

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 ustawy o ofercie Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z...

Raport bieżący ESPI nr 6/2022

Temat: Powzięcie informacji o zmianie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2022 z dnia 17 maja 2022...

Raport EBI – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r.

Typ raportu: EBI (bieżący) Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2022 roku wraz z liczbą...

Raport bieżący ESPI nr 5/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz...

Raport bieżący ESPI nr 4/2022

Temat: Powzięcie informacji o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2022 r. Spółka powzięła informację o ogłoszeniu przez CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot...

Korekta raportu bieżącego ESPI nr 3/2022

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 3/2022 z dnia 21 marca 2022 roku. Korekta dotyczy wysokości wydatków marketingowych i produkcyjnych poniesionych przez Spółkę na grę „Tails of Iron”, które wyniosły 4,9 mln zł, a nie 6,9 mln zł jak...

Raport bieżący ESPI nr 3/2022

Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że łączne przychody ze sprzedaży gry "Tails of Iron" („Gra”) od dnia jej premiery na PC, Nintendo Switch, Xbox platformy Sony Playstation, tj. od 17.09.2021 r. do grudnia 2021 r. wyniosły 6,3 mln zł. Wskazana kwota obejmuje prowizje dla platform...