Raport bieżący nr 3/2024

Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku z pkt 14 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, niniejszym informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika...

Raport bieżący nr 2/2024

Temat: Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku wygasła umowa zawarta przez Spółkę z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, na pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego...

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”). informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za I kwartał...

Raport bieżący ESPI nr 1/2024

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:   Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3...