Raport EBI – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r.

Typ raportu: EBI (bieżący) Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2022 roku wraz z liczbą...

Raport bieżący ESPI nr 5/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informację...

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Typ raportu: EBI (okresowy, kwartalny) Temat: Raport okresowy za I kwartał 2022 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...