Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2022 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2022 roku.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące...

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2022 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i...

Raport bieżący ESPI nr 7/2022

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 ustawy o ofercie Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z...

Raport bieżący ESPI nr 6/2022

Temat: Powzięcie informacji o zmianie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2022 z dnia 17 maja 2022...

Raport EBI – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r.

Typ raportu: EBI (bieżący) Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2022 roku wraz z liczbą...

Raport bieżący ESPI nr 5/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika, informację...

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Typ raportu: EBI (okresowy, kwartalny) Temat: Raport okresowy za I kwartał 2022 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego...