Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2023

Temat: Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Label S.A.   Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2023...

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2023 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2023 roku.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące...

Raport roczny za rok 2022

Temat: Raport roczny za rok 2022 Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2022. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Darren Newnham - Prezes Zarządu 2023_03_15_Jednostkowy raport roczny...

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”). informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.; • raport roczny za 2022...

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2022 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2022 roku.   Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące...

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2022 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2022 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i...

Raport bieżący ESPI nr 7/2022

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna: Art. 70 ust 1 ustawy o ofercie Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z...

Raport bieżący ESPI nr 6/2022

Temat: Powzięcie informacji o zmianie treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2022 z dnia 17 maja 2022...

Raport EBI – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r.

Typ raportu: EBI (bieżący) Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2022 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2022 roku wraz z liczbą...

Raport bieżący ESPI nr 5/2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 21 czerwca 2022 roku Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej wykaz...