Raport bieżący nr 11/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący 11/2021Data: 18 sierpnia 2021Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", “Spółka”) informuje, że po otrzymaniu potwierdzonych raportów sprzedażowych ze wszystkich platform, łączne odnotowane przychody ze sprzedaży gry "Eldest Souls" od dnia premiery na platformach PC, Nintendo...

Raport okresowy za II kwartał 2021 r. United Label Spółka Akcyjna

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2021 roku.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". Darren Newnham...

Raport bieżący nr 10/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący ESPI nr 10/2021 27 lipca 2021 r. Informacje poufne – art. 17 MAR Temat: „Zawarcie nowej umowy z Odd Bug Studio Ltd.” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła kolejną umowę na produkcję gry ze studiem Odd Bug Studio Ltd. z...

Raport bieżący nr 9/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 9/2021 (raport ESPI) Temat: Ustalenie daty premiery gry "Tails of Iron" Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym decyzji o ustaleniu daty premiery gry "Tails of Iron" w wersji na...

Raport bieżący nr 8/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 8/2021 (raport ESPI) Temat: „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.” Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,...